Природничі


Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки

Журнал публікує результати теоретичних і (або) експериментальних досліджень, а також оглядових статей з аналітичної, неорганічної, органічної, фізичної та колоїдної, квантової та структурної хімії, біохімії, медичної та фармацевтичної хімії, хімії високомолекулярних сполук, полімерів та композитів, нанохімії, вуглехімії, хімічного матеріалознавства, хімічної екології та агрохімії, хімічної освіти.

Категорія читачів: науковці, викладачі, аспіранти, студенти в галузі хімічних наук.

 

ISSN 2617-0868 (Print версія)

ISSN 2617-0876 (Online версія)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки

Всі статті рецензуються. Рецензенти - досвідчені професіонали з усіх розділів журналу, головним чином доктора наук, професора науково-дослідних установ України та вузів.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Екологія Донбасу: уроки історії та виклики сьогодення.

Збірник містить тези доповідей Першої міжнародної науково–практичної конференції «Екологія Донбасу: уроки історії та виклики сьогодення», 10–11 жовтня 2017 р.

В збірнику висвітлені на основі історичних та культурних надбань значення екологічної культури як основного фактору безпечної перспективи розвитку суспільства, здійснено пошук шляхів вирішення проблем екологічної безпеки та зниження екологічних ризиків в регіоні, обговорено майбутню співпрацю представників державних органів, бізнесу, навчальних закладів, наукових установ в сфері підвищення рівня захисту природного середовища, зібраний практичний досвід та результати наукових досліджень.

Розрахований на наукових співробітників та спеціалістів.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Хімічні проблеми сьогодення

Хімічні проблеми сьогодення (ХПС): збірник тез доповідей X Української та І Міжнародної (ХІ Української) наукових конференцій студентів, аспірантів і молодих учених
 27–29 березня 2017 р. та 27–29 березня 2018 р., м. Вінниця

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація