Наукові журнали ДонНУ

Про наукові журнали в ДонНУ

На цьому сайті Ви можете знайти всі наукові журнали Донецького національного університету імені Василя Стуса

Логотип заголовку сторінки

Правничий часопис Донецького університету

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, конституційного, міжнародного, цивільного, господарського, аграрного, земельного та екологічного права, кримінального, кримінально-процесуального та інших галузей права. Журнал також інформує про події наукового життя і досвід викладання юридичних навчальних дисциплін.

Видання розраховано на науковців, викладачів, юристів-практиків, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів юридичних спеціальностей.

Журнал «Правничий часопис Донецького університету» включено до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук згідно з наказом МОН України від 28.12.2017 р. № 1714 (додаток 7).

Журнал виходить два рази на рік.

У 2019 році приймаються статті для публікації:

у першому номері журналу – до 1 червня;

у другому номері журналу – до 1 листопада.

 law-journal.div@donnu.edu.ua

Довідки за тел.: (067) 92-569-13


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір

У збірнику представлені матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір», присвяченої пам’яті професора В.Д. Волкова, що відбулася 23 квітня 2019 року на базі Хмельницької філії Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля».

Для науковців, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, правників та спеціалістів в галузі права, для всіх, хто зацікавиться проблематикою інтеграції України в європейський простір.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект

В сборнике помещены статьи, в которых обобщены результаты научных исследований работников высших учебных заведений Украины и других стран, академических и отраслевых научных организаций, а также ведущих предприятий важнейших отраслей промышленности страны. Представлены также статьи сотрудников международных, государственных и региональных организаций, органов власти, занимающихся вопросами развития внешнеэкономических связей на соответствующих уровнях.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках ЧЭС и ГУАМ

Збірник наукових праць "Проблеми та перспективи співпраці між країнами південно-східної Європи в рамках Чорноморського економічного співробітництва і ГУАМ"


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Структура і семантика різнорівневих одиниць у слов'янських, романських та германських мовах

До збірника включені тези доповідей учасників Всеукраїнської наукової конференції «Структура і семантика різнорівневих одиниць у слов’янських, романських та германських мовах» (15 грудня 2016 р.), присвяченої дослідженню сучасних питань германських, романських і слов’янських мов.

Рекомендовано аспірантам, студентам старших курсів.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах

У збірнику висвітлено актуальні проблеми діахронічної та зіставної лінгвістики.
Для широкого кола науковців, викладачів і студентів філологічних спеціальностей.

Триває набір статей до збірника наукових праць" Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах", вип. 37


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Травневі студії: історія, політологія, міжнародні відносини

Збірка матеріалів Міжнародної наукової студентської конференції «Травневі студії 2019: історія, політологія, міжнародні відносини»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Філософія. Людина. Сучасність.

Збірник містить тези доповідей і виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Філософія. Людина. Сучасність», яка проводиться в рамках «Філософських студій-2017» у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 4-5 квітня 2017 року.

Збірник адресовано науковцям, викладачам вищої школи, аспірантам, докторантам, студентам, усім, хто цікавиться розвитком філософської думки.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Фінанси, облік, банки

Збірник містить статті, у яких висвітлюються сучасні проблеми теорії та практики фінансів, банківської системи, бухгалтерського обліку, статистики, інформаційного забезпечення управління економічними суб’єктами, розвитку фінансових ринків та інструментів.


Статті представляють інтерес для вчених, викладачів ВНЗ, аспірантів, магістрів, практичних робітників.

 


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Хімічні проблеми сьогодення

Хімічні проблеми сьогодення (ХПС): збірник тез доповідей X Української та І Міжнародної (ХІ Української) наукових конференцій студентів, аспірантів і молодих учених
 27–29 березня 2017 р. та 27–29 березня 2018 р., м. Вінниця

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Юридична освіта у сучасному вимірі.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, проведеної з нагоди XI Всеукраїнського фестивалю науки, приуроченого до 80-річчя Донецького національного університету імені Василя Стуса та професійного свята науковців – Дня науки, 80-річчя з дня народження професора В.Д. Волкова (20 квітня 2017 р.)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

26 - 36 з 36 результатів