Зареєструватися

Профіль
У яких журналах на цьому сайті Ви хочете зареєструватися?
 • Автореферати та анотації дисертацій
  Запитати наступні ролі.
 • Кваліфікаційні магістерські роботи
  Запитати наступні ролі.
 • Архів кваліфікаційних робіт (2019-2020 ÷ 2022-2023 н.р.)
  Запитати наступні ролі.
 • Монографії
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія політичні науки
  Запитати наступні ролі.
 • Економіка і організація управління
  Запитати наступні ролі.
 • Лінгвістичні студії
  Запитати наступні ролі.
 • Політичне життя
  Запитати наступні ролі.
 • European journal of transformation studies
  Запитати наступні ролі.
 • Public networks and communications
  Запитати наступні ролі.
 • Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences
  Запитати наступні ролі.
 • Ukrainian Journal of Information Systems and Data Science
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія Психологічні науки
  Запитати наступні ролі.
 • Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов
  Запитати наступні ролі.
 • Актуальні проблеми освіти і науки: досвід та сучасні технології
  Запитати наступні ролі.
 • Актуальні проблеми розвитку фінансів в умовах цифровізації економіки України
  Запитати наступні ролі.
 • Аналітичні записки кафедри політології та державного управління
  Запитати наступні ролі.
 • Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст.
  Запитати наступні ролі.
 • «Граматичні читання» - матеріали Міжнародних науково-теоретичних конференцій
  Запитати наступні ролі.
 • Досягнення сучасної психологічної науки та практики
  Запитати наступні ролі.
 • Екологія Донбасу: уроки історії та виклики сьогодення.
  Запитати наступні ролі.
 • Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса.
  Запитати наступні ролі.
 • Інформація та соціум
  Запитати наступні ролі.
 • Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері
  Запитати наступні ролі.
 • Комп’ютерні технології обробки даних
  Запитати наступні ролі.
 • XII Мiжнародна алгебраїчна конференцiя в Українi, присвячена 215-й рiчницi з дня народження В. Буняковського
  Запитати наступні ролі.
 • Мислити з Олексою Тихим: гідність, виховання, ідентичність
  Запитати наступні ролі.
 • Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи
  Запитати наступні ролі.
 • Нові сторінки історії Донбасу
  Запитати наступні ролі.
 • Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я
  Запитати наступні ролі.
 • Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса
  Запитати наступні ролі.
 • Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір
  Запитати наступні ролі.
 • Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень
  Запитати наступні ролі.
 • Прикладні інформаційні технології
  Запитати наступні ролі.
 • Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект
  Запитати наступні ролі.
 • Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках ЧЭС и ГУАМ
  Запитати наступні ролі.
 • Розвиток освіти і науки: проблеми, теорія, досвід і перспективи
  Запитати наступні ролі.
 • Структура і семантика різнорівневих одиниць у слов'янських, романських та германських мовах
  Запитати наступні ролі.
 • Теоретичні і прикладні аспекти інформаційної, бібліотечної та архівної справи
  Запитати наступні ролі.
 • Травневі студії: історія, політологія, міжнародні відносини
  Запитати наступні ролі.
 • Трансформації історичної пам’яті
  Запитати наступні ролі.
 • Українські та світові медіа під час повномасштабного вторгнення РФ
  Запитати наступні ролі.
 • Філософія. Людина. Сучасність.
  Запитати наступні ролі.
 • Форум краєзнавців Донеччини
  Запитати наступні ролі.
 • Хімічні проблеми сьогодення
  Запитати наступні ролі.
 • Юридична освіта у сучасному вимірі.
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Донецького національного університету. Серія філософські науки
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Донецького національного університету Серія Б. Гуманітарні науки
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки
  Запитати наступні ролі.
 • Правничий часопис Донецького університету
  Запитати наступні ролі.
 • Фінанси, облік, банки
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки
  Запитати наступні ролі.
 • Історичні і політологічні дослідження
  Запитати наступні ролі.
 • Актуальні проблеми української літератури і фольклору
  Запитати наступні ролі.
 • Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами
  Запитати наступні ролі.
 • Граматичні студії
  Запитати наступні ролі.
 • Донецький археологічний збірник
  Запитати наступні ролі.
 • Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах
  Запитати наступні ролі.
Якщо Ви запитуєте в журналі роль рецензента, будь ласка, зазначте свої наукові інтереси.